Ciepłe okna – co to tak naprawdę oznacza?

Statystyki podają, że przez okna ucieka nawet do 30% ciepła. Żeby jak najbardziej zminimalizować to zjawisko, powinniśmy stawiać na okna, które mają jak najlepszy współczynnik przenikania ciepła. Dzięki temu mniej energii ucieknie na zewnątrz. Na co jeszcze zwracać uwagę w tej materii i jakie jeszcze inne parametry powinniśmy brać pod uwagę?

W publikacjach o „energooszczędności” okien najwięcej miejsca i uwagi poświęca się właśnie wyżej wymienionemu współczynnikowi ciepła Uw, spychając na margines aspekt szczelności konstrukcji okiennych. W efekcie za każdą urwaną dziesiętną wartości współczynnika przenikania ciepła Uw nabywcy skłonni są zapłacić więcej mimo, że zysk z tego żaden w porównaniu do strat, które może powodować infiltracja powietrza przez nieszczelności konstrukcji okiennych.

Współczynnik przenikania ciepła

Parametr współczynnika przenikania ciepła okna U lub Uw oznacza, ile ciepła będzie przenikać między wewnętrzną a zewnętrzną stroną okna na 1m2 przy różnicy temperatur 1°C. Dlatego właśnie według założenia, im niższy parametr U, tym lepszy stopień izolacji.Od  roku 2017 maksymalną wartością współczynnika przenikania ciepła U okna (z wyjątkiem okien połaciowych), drzwi balkonowych oraz powierzchni szklanych nieotwieralnych jest ta utrzymywana na poziomie 1,1 W/m2K. Dla okien połaciowych, tj. dachowych, wynik ten wynosi 1,3 W/m2K. Prognozy na kolejne lata szacują jeszcze mniejszą maksymalną wartość współczynnika przenikania ciepła: analogicznie 0,9 W/m2K oraz 1,1 W/m2K

W związku z tym, że okno zbudowane jest z różnych elementów, aby określić jego właściwości termiczne, należy posługiwać się trzema podstawowymi parametrami:

  • Uf – ważny czynnik przy zakupie, gdy okna są małe, a głównym elementem jest rama okienna;
  • Ug – współczynnik będzie istotny, jeżeli okna są duże, a szyba stanowi większość konstrukcji;
  • Uw – parametr dla całej budowy okna, na który składają się współczynniki Uf i Ug, a więc właściwości termiczne profilu i pakietu szybowego; procentowy udział tych parametrów definiuje współczynnik dla całego okna.

Szczelność

Teraz pora na kilka słów o tym, co może zdarzyć się jeżeli podczas zakupów zmarginalizujemy zagadnienie szczelności okien, o której w odniesieniu do każdego okna, w tym także okna z PCV, możemy mówić o dwojakiego. Szczelność na przenikanie wody opadowej, czyli „wodoszczelność” oraz szczelność na przenikanie powietrza, czyli „przepuszczalność powietrza”. Poziom w jakim okno posiadać będzie obie te właściwości zależy przede wszystkim od rodzaju i sposobu wykorzystania w konstrukcji okiennej uszczelek oraz okuć. W nieco mniejszym stopniu od właściwości i konstrukcji kształtowników okiennych.

Wodoszczelność zostawmy na razie w spokoju, bo z nią sprawa wydaje się być dość oczywista. Póki woda opadowa nie przedostaje się przez konstrukcję okna do wnętrza pomieszczenia w zasadzie wszystko jest w porządku.

Inaczej wygląda zagadnienie szczelności okna na przenikanie powietrza. Inwestorzy poruszają się od jednego sprzedawcy okien do drugiego szukając z reguły „najlepszego”, czytaj najtańszego, połączenia ceny z najniższą wartością współczynnika przenikania ciepła Uw. Podczas tej gonitwy na taki „drobiazg”, jak szczelność powietrzna okien mało kto już zwraca uwagę. Przecież ogólnie wiadomo, że okna PCV są… bardzo szczelne. Tak same z siebie. Przypomina to trochę próby zakupu wełnianego płaszcza zimowego, ale… bez guzików. Nawet, najcieplejszy ale niezapięty płaszcz nie ochroni przed zimowym chłodem i wiatrem, podobnie „najcieplejsze” mało szczelne okno nie uchroni przed stratami energii.

Budując energooszczędnie potrzebujecie okien nie tylko o jak najniższym współczynniku Uw, ale przede wszystkim o maksymalnej szczelności powietrznej-  dlatego przed zakupem powinniście utwierdzić się w przekonaniu, że wybierane okno posiada taką cechę. Przezorny inwestor powinien sprawdzić jeszcze przed zakupem, czy wybrane przez niego okna są produktem o wysokiej wartości technicznej.